Strokovni posveti

v znanju je moč

6. strokovni posvet - DAN TRAVINJA - 22.10.20157. strokovni posvet - GENOMSKA SELEKCIJA PRI LISASTI PASMI - 16.02.20168. strokovni posvet - KAKO PRIDELATI VELIKO MLEKA IZ OSNOVNE KRME - 18.11.20169. strokovni posvet - LASTNOSTI FITNESA V INTENZIVNI PRIREJI MLEKA IN MESA - 17.02.201710. strokovni posvet - POMEN MAKRO IN MIKRO ELEMENTOV ZA PRIREJO MLEKA - 17.11.2017